SPORTSPLAN TRYSIL FK 2013

 

SPORTSPLAN TRYSIL FK
VISJON
LENGST MULIG MED LOKALE SPILLERE.
VISJON
NFFS VISJON ER FOTBALLGLEDE, MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ALLE. DET INNEBÆRER AT FOTBALLEN SKAL VÆRE ÅPEN OG INNKLUDERENDE OG AT INGEN SKAL STENGES UTE UANSETT SOSIAL ELLER KULTURELL BAKGRUNN, KJØNN, FUNKSJONSHEMMING, ALDER, SEKSUELL ORIENTERING ELLER AV ANDRE USAKLIGE GRUNNER.
TFK ER EN BREDDEKLUBB MED UTGANGSPUNKT I TRYGGHET+MESTRING=TRIVSEL FREMTREDENDE KJENNETEGN VIL VÆRE Å
VÆRE INNKLUDERENDE
GI ET TILBUD SOM ER TILPASSET ALDER , FERDIGHETER OG AMBISJONER
SKAPE TRIVSEL OG GLEDE FOR DEN ENKELTE OG FOR OMGIVELSENE
VI ØNSKER EN TRYGG PLASS Å VÆRE, OG DE FORESATTE KAN BIDRA MED DET VED OG
VISE EN POSITIV HOLDNING
HEIE PÅ ALLE, IKKE BARE EGNE BARN.

 

3-6 ÅR

EN KVELD MED BALL-LEK PÅ SOMMERHALVÅRET.

FORELDRESTYRT AKTIVITET, MED FOKUS PÅ LEK MED BALL. KLUBBEN ER BEHJELPELIG MED IGANGSETTING AV AKTIVITETEN, MEN VIKTIG OG INNVOLVERE FLERE FORELDRE TIDLIGST MULIG.
KLUBBEN STILLER MED ØVELSESUTVALG OG EN RASK OPPLÆRING AV FORELDRE.

DE ELDSTE I GRUPPA FÅR TILBUD OM EN INTERN TURNERING SOMMER/HØST.

SAMLER DEN ELDSTE GRUPPA VED OPPSTART OG TAR EI VURDERING OM DE A:FORTSETTER Å TRENE MED BALL-LEK GRUPPA B:DANNER EGEN TRENINGSGRUPPE C:BLIR MED I SERIESPILL MED 7-8 ÅRINGENE.

7-8 ÅR (MIKRO)
TRENING 1 DAG I UKA(1t.) PLUSS KAMP.
1 KVELD BALLEK GJENNOM VINTEREN FRA STARTEN AV
APRIL. TRENINGENE FOR LAGENE PÅ SAMME DAG.
TRENINGER: LÆRE FOTBALLREGLER
BASISFERDIGHETER SKUDD/PASS-SJEF OVER BALLEN(BALLKONTROLL)
SPILL MED FÅ (2-4) SPILLERE PÅ HVERT LAG-VIKTIG MED JEVNE LAG UANSETT OPPDELING.  50% AV TIDA DEL SPILLERNE OPP ETTER FERDIGHET.(DIFFERENSIERING) PÅ TVERS AV LAGA OM NØDVENDIG.
INTERN TURNERING SOMMER/HØST+TRYSILTURNERING. 8 ÅRINGENE PÅ EN 1 DAGERSTURN. ALENE.
1 LAGLEDER OG 1 TRENER PÅ HVERT LAG.
7-8 ÅR(MIKRO)
TRENERE MÅ MØTE I GOD TID.  GI KUN POSITIVE TILBAKEMELDINGER.
VIKTIG Å SE ALLE- RESULTAT ET ERUVESENTLIG-LIK SPILLETID-TRENGER IKKE ORGANISERE LAG(FORSVAR-ANNGREP)VIKTIGERER Å SKAPE AKTIVE UNGER, PRØV Å INNVOLVERE FLEST MULIG.
SERIESPILLET PRØV Å LAGE JEVNE KAMPER(3-4 MÅL)VIRKEMIDLER KAN VÆRE Å JUSTERE ANTALL SPILLERE, ELLER HVORDAN DU DISPONERER LAGET
KLUBBEN STILLER MED IDEBANK OG ALLE BLIR INNVITERT PÅ  OPPLÆRING FØR SERIESSTART.

 

9-10 ÅR(MINI)
TRENING 1 DAG I UKA(1.5T) PLUSS KAMP
1 KVELD BALLEK GJENNOM VINTEREN. GI IVRIGE TILBUD OM EKSTRATRENINGER SOMMERTID
.
FELLESTRENINGER SKAL KUN FOREGÅ MED BALL
TRENINGER: SJEF OVER BALLEN-MYE 1 MOT 1 OG 2 MOT 1. PASS.KVALITET OG 1, TOUCH(TREFFPUNKT PÅ BALL)
SPILLE MYE MAKS 4 PÅ HVERT LAG. DIFFERENSIERING, PRØV Å GI ALLE
UTFORDRINGER. FOKUS PÅ FLEST MULIG TOUCH PÅ BALL.
DE ELDSTE PRØVER SEG PÅ 7,ER I 1 TURNERING.
HOSPITERE OPP PÅ G/J. 11 OM DE ER MODNE NOK OG DET IKKE GIR FOR LITE SPILLETID PÅ DE ORDINERE SPILLERNE. JENTER KAN SPILLE MED GUTTA PÅ ENKELTE KAMPER VED
BEHOV.
JENTE OG GUTTELAG.
1 LAGLEDER.
9-10 ÅR(MINI)
TRENERE BØR GI POSITIVE TILBAKEMELDINGER, KORRIGERE PÅ EN POSITIV MÅTE.(EKS. DET VAR EN GOD PASSNING, MEN BRUKER DU INNSIDEN AV FOTEN VIL DU TREFFE ENDA BEDRE) SE ALLE.
ORGANISERE LAGET, SKAPE NOE PASS.SPILL.
RULLERE PÅ PLASSER-LIK SPILLETID.
1 ELLER 2 TRENERE SLIPPER Å BETALE TR.AVGIFT PÅ SIN UNGE, MOT AT DE ER TILGJENGELIG PÅ FOTBALLSKOLEN, VED BEHOV.
J/G 11-12
START MED ENKLE  INDIVIDUELLE TILBAKEMELDINGER(SAMTALER) FOR Å FORSTERKE GODE SIDER OG UTVIKLE DE SVAKE
1-2 TRENERE SLIPPER TR.AVGIFT PÅ SINE SPILLERE MOT AT DE ER TILGJENGELIG PÅ FOTBALLSKOLE VED BEHOV.
FELLESTRENINGER SKAL KUN FOREGÅ MED BALL
TRENINGER: SJEF OVER BALLEN, FOKUS PÅ MEST MULIG TOUCH PÅ BALL.
1 MOT 1. 1 TOUCH OG PASSNING PÅ SPILLER I BEVEGELSE-SPILL NOE MED TOUCHBEGRENSING. SPILL MED OVERTALL PÅ ANGRIPENDE LAG, UTNYTTE 2-1 SITUASJONER
J/G 11-12
2 TR. A 1.5T PLUSS KAMP.
TILBUD OM 1-2 TRENINGER GJENNOM VINTEREN I TRYSILHALLEN
7,ER FOTBALL-TRE LAGDELER. FORTSATT RULLERE PÅ PLASSER, MEN KAN ETTER HVERT FÅ MERE SPILLETID PÅ SAMME PLASS. 12 ÅRINGER BØR HA LENGRE PERIODER(FLERE KAMPER) PÅ SAMME PLASS, FØR DE EVT. RULLERER.
1 LAGLEDER.
MINIMUM EN OVERNATTINGSTURNERING +TRYSILTURN.
DE LENGST UTVIKLE BØR HOSPITERE OPP ET TRINN.
UNGDOMSFOTBALL 13-16 ÅR
TFK BØR STILLE LAG PÅ HVERT ÅRSTRINN, ALENE ELLER SAMMEN MED ANDRE.
KUN GUTTEFOTBALL
LAG PÅ HVERT TRINN ER VIKTIG FOR Å HA MULIGHET FOR Å GI SPILLERNE RETTE UTFORDRINGER.
MÅ VÆRE EN POST PÅ BUDSJETTET FOR Å VITE HVILKE ØKONOMISKE RAMMER DET ER.
FLEKSIBELT TILBUD FOR Å BEHOLDE FLEST MULIG.
TFK ER ÅPNE FOR SAMARBEID MED ANDRE KLUBBER PÅ LAGSNIVÅ.
G.13/14
HOLDNINGER
VIKTIG Å SKAPE TRENINGSVILLIGE SPILLERE SOM TAR ANSVAR.
VED FRAVÆR FRA TRENING ELLER KAMP MÅ DET GIS BESKJED, DAGEN FØR HVIS MULIG. MED GRUNN FOR FRAVÆR.
HVER ENKELT HAR ANSVAR FOR Å MØTE PRESIS TIL TRENING OG KAMP.
VED GJENTATTE FRAVÆR UTEN BESKJED VIL DETTE KUNNE MEDFØRE MINDRE SPILLETID I KAMPER.
MÅLET SKAL VÆRE Å SKAPE LYST TIL Å SPILLE FOTBALL. DETTE MÅ SKAPES AV ALLE I GRUPPA. GJENNOM GODE HOLDNINGER. TOLERERE AT ANDRE GJØR FEIL OG STOPPE UNØDVENDIG KJEFTBRUK.G.13/14
INDIVIDUELLE SAMTALER FOR Å FORSTERKE DE STERKE SIDENE OG UTVIKLE DE SVAKE. BRY OSS OM UNGENE.
PASS.ØVELSE MED BEVEGELSE OG PASS.KOMBINASJONER.
1 OG 2 FORSVARER.
ANNGR.SPILL SKAPE ROM FOR SEG SELV VED BESTEMTE, HURTIGE BEVEGELSER  OG UTNYTTE LEDIG ROM.
VENDE SPILL. BREDDE OG DYBDE.
G 13/14
GRUPPA ER NOE MER PRESTASJONSRETTET.
DET ER LOV I ENKELTE VIKTIGE KAMPER OG BRUKE SPILLERE MED EN GOD DAG NOE MER ENN ANDRE. ALLE SPILLERE SKAL SPILLE MINIMUM 1/3 AV KAMPENE.
TRENE MINIMUM 2 DG PLUSS KAMP I UKA SOMMEREN. TILBUD OM 2 ØKTER I UKA GJENNOM VINTEREN. VI ER EN BREDDEKLUBB, SLIK AT DET AKSEPTERES AT SPILLERNE DRIVER MED ANDRE AKTIVITETER VINTERSTID.
G 13/14
ALLE MÅ STARTE MED FOTBALL MARS/ APRIL.
MINIMUM EN OVERNATTINGSTURN+ TRYSILTURN
HOSPITERING BØR BENYTTES, SÅ SANT IKKE GRUPPA OVER ER I STØRSTE LAGET OG DET VIL MEDFØRE FOR LITE SPILLETID FOR DE SOM OPPRINNELIG ER DER.
ER DET SPILLERE SOM ER KLART BEDRE ENN GRUPPA SI, KAN DE FLYTTES OPP ET ÅRSTRINN.
DETTE SKAL IKKE SKJE FØR DET ER GJENNOMFØRT SAMTALER MED SPILLEREN SELV, FORELDRE OG TRENERE PÅ BEGGE TRINN.
ALLE LAG BØR HA 2 TRENERE OG LAGLEDER
G.16
I LØPET AV SESONGEN 2014 STILLE EGET LAG. SELV ELLER I SAMARBEID MED LOKALE KLUBBER.
G.16
GRUPPA ER NOE MER PRESTASJONSRETTET.
DET ER LOV  OG BRUKE SPILLERE MED EN GOD DAG MER ENN ANDRE. ALLE SPILLERE SKAL SPILLE MINIMUM 1/3 AV KAMPENE.
HOLDNINGER
VIKTIG Å SKAPE TRENINGSVILLIGE SPILLERE SOM TAR ANSVAR.
VED FRAVÆR FRA TRENING ELLER KAMP MÅ DET GIS BESKJED, DAGEN FØR HVIS MULIG. MED GRUNN FOR FRAVÆR.
HVER ENKELT HAR ANSVAR FOR Å MØTE PRESIS TIL TRENING OG KAMP.
VED GJENTATTE FRAVÆR UTEN BESKJED  MEDFØRER DETTE MINDRE SPILLETID I KAMPER.
MÅLET SKAL VÆRE Å SKAPE LYST TIL Å SPILLE FOTBALL. DETTE MÅ SKAPES AV ALLE I GRUPPA. GJENNOM GODE HOLDNINGER. TOLERERE AT ANDRE GJØR FEIL OG STOPPE UNØDVENDIG KJEFTBRUK.
JUNIOR TIL SENIOR
VIKTIG MED GOD DIALOG MELLOM SENIORTRENER OG SPORTSLIG LEDER OM DE AKTUELLE JUNIORSPILLERNE I KLUBBEN.
SPORTSPLAN MÅ UTVIDES/REVIDERES NÅR KLUBBEN HAR ETABLERT G.16 OG EVT JR.LAG BÅDE NÅR DET INNHOLD I TRENINGER OG HVORDAN VI REKRUTTERER OPP TIL SENIOR.

Sist oppdatert (søndag 02. juni 2013 20:50)

 
Siste nytt Klubben
Siste nytt Senior
Siste nytt Yngres
Banner
Banner
Banner
Innlogging